DHMZ: Klimatska ocjena proljeća 2018. godine

ODSTUPANJE SREDNJE SEZONSKE TEMPERATURE ZRAKA U PROLJEĆE 2018. GODINE

Srednja proljetna temperatura zraka za proljeće (ožujak, travanj, svibanj) 2018. godine je na svim analiziranim postajama bile viša od višegodišnjeg prosjeka 1961. – 1990. Anomalije srednje proljetne temperature zraka bila su u rasponu od 1,8 °C (Daruvar i Knin) do 2,8 °C (Bjelovar, Zavižan i Dubrovnik).Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za proljeće 2018. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstemno toplo dok se dio istočne Hrvatske te šire područje Ogulina i Knina nalazi u kategoriji vrlo toplo.

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U PROLJEĆE 2018. GODINE

Analiza proljetnih količina oborine izraženih u % prosječnih vrijednosti (1961. – 1990.) pokazuje da su na većem broju analiziranih postaja količine oborine bile više od prosjeka. Količine su se kretale od 64 % proljetnog prosjeka u Ogulinu do 177 % prosjeka u Kninu.Prema raspodjeli percentila oborinske prilike za proljeće 2018. godine svrstane su u sljedeće kategorije: vrlo sušno (šire područje Ogulina), kišno (šire područje Siska te dio sjevernog i srednjeg Jadrana), vrlo kišno (šire područje Gospića i Zadra), ekstremno kišno (dio sjevernog Jadrana i šire područje Knina) i normalno (preostali dio Hrvatske).