DHMZ: Klimatska ocjena za ljeto i kolovoz 2018.

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA LJETO 2018.

Srednja sezonska temperatura zraka za ljeto 2018. bila je na svim analiziranim postajama iznad višegodišnjeg prosjeka 1961. – 1990. Odgovarajuće temperaturne anomalije za ljeto (lipanj, srpanj, kolovoz) 2018. bile su u rasponu od 1,5 °C (Knin) do 3,2 °C (Zagreb – Grič).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2018. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstremno toplo izuzevši šire područje Knina koje je u kategoriji vrlo toplo.

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LJETO 2018.

Analiza ljetnih količina oborine izraženih u % ljetnih vrijednosti (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine u Hrvatskoj većinom bile ispod prosjeka. Količine su se kretale od 44 % ljetnih količina oborine u Lastovu do 140 % spomenutog prosjeka u Osijeku.

Prema raspodjeli percentila oborinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2018. godine svrstane su u sljedeće kategorije: kišno (šire područje Osijeka i Šibenika), sušno (šire područje Zagreba te dijelovi sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA KOLOVOZ 2018.

Analiza srednje mjesečne temperature zraka pokazuje da je ovogodišnji kolovoz bio topliji od višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) na svim analiziranim postajama u Republici Hrvatskoj. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka za kolovoz 2018. godine bila su u rasponu od 2,0 °C (Knin) do 4,4 °C (Zagreb – Grič).

Apsolutna maksimalna temperatura zraka u kolovozu 2018. godine bila je viša od odgovarajućeg prosjeka (1961. – 1990.) izuzevši Osijek i Slavonski Brod gdje je bila jednaka prosjeku. Odstupanja su bila u rasponu od 0,0 °C (Osijek i Slavonski Brod) do 3,5 °C (Gospić i Mali Lošinj). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja (tablica 1) pokazuje da u kolovozu 2018. godine nije bilo rekordnih vrijednosti temperature zraka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2018. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstremno toplo izuzevši šire područje Daruvara, Kina, Zavižan i dio južnog Jadrana koji su svrstani u kategoriju vrlo toplo.


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA KOLOVOZ 2018.

Analiza količina oborine za kolovoz 2018. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine bile ispod višegodišnjeg prosjeka na većini analiziranih postaja dok je u Poreču bila jednaka prosjeku. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za kolovoz 2018. godine nalaze u rasponu od 3 % višegodišnjeg prosjeka u Lastovu (1,1 mm) do 137 % tog prosjeka u Daruvaru (124,0 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo sušno (šire područje Hvara), sušno (šire područje Slavonskog Broda, dio središnje Hrvatske te dio srednjeg i južnog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).