Tagged: sergio

Supertajfun i superuragan

Ne događa se često da istovremeno jednim oceanom haraju dva supersnažna tropska sustava. Riječ je o supertajfunu Kong-rey i vrlo...