DHMZ | Klimatska ocjena za zimu i veljaču 2018.

ODSTUPANJE SREDNJE SEZONSKE TEMPERATURE ZRAKA U ZIMI 2017/2018. GODINE

Srednja sezonska temperatura zraka (zima) bila je iznad višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) izuzevši Zavižan gdje je bila neznatno ispod prosjeka. Odgovarajuće temperaturne anomalije za zimu 2017/2018. (prosinac 2017., siječanj i veljača 2018.) bile su u rasponu od -0,4 °C (Zavižan) do 2,5 °C (Bjelovar i Osijek).Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za zimu 2017/2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (južni Jadran te dio sjevernog i srednjeg Jadrana) i toplo (preostali dio Hrvatske).

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U ZIMI 2017/2018. GODINE

Analiza zimskih količina oborine izraženih u % prosječnih vrijednosti (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom iznad višegodišnjeg prosjeka. Količine su se kretale od 89 % zimskih količina oborine u Dubrovniku do 189 % u Sisku.Prema raspodjeli percentila oborinske prilike u Hrvatskoj za zimu 2017/2018. opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno kišno (šire područje Bjelovara), vrlo kišno (šire područje Poreča i Parga te dio sjeverne i središnje Hrvatske), kišno (istočna Hrvatska te dio sjevernog i srednjeg Jadrana i zaleđa) i normalno (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA VELJAČU 2018.

Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za veljaču 2018. bila je niža od višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.). Anomalije srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -3,7 °C (Zavižan) do -0,3 °C (Dubrovnik).

Apsolutna minimalna temperatura zraka za veljaču 2018. bila je na svim analiziranim postajama niža od odgovarajućeg prosjeka (1961. – 1990.), a nalazila se u rasponu od -7,1 °C (Zavižan) do -0,3 °C (Ogulin). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da je 28. veljače 2018. godine u Zadru zabilježena rekordna vrijednost apsolutne minimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire područje Bjelovara, dio istočne Hrvatske i južni Jadran), vrlo hladno (Zavižan) i hladno (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA VELJAČU 2018.

Analiza količina oborine za veljaču 2018. koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine bile iznad višegodišnjeg prosjeka izuzevši postaju Rijeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za veljaču 2018. godine nalaze u rasponu od 83 % višegodišnjeg prosjeka u Rijeci (98,2 mm) do 292 % tog prosjeka u Karlovcu (192,1 mm).Oborinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire područje Rijeke i Dubrovnika), ekstremno kišno (šire područje Poreča i dio središnje Hrvatske), vrlo kišno (šire područje Parga, dio sjevernog Jadrana, Like te dio sjeverozapadne i istočne Hrvatske) i kišno (preostali dio Hrvatske).