DHMZ o ožujku 2019. | Dominantno toplo, a količine oborine uglavnom ispod višegodišnjeg prosjeka

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA OŽUJAK 2019.

Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za ožujak 2019. godine premašila je višegodišnji prosjek (1981. – 2010.). Temperaturne anomalije nalazile su se u rasponu od 1,6 °C (Komiža) do 3,8 °C (Bjelovar).


Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u ožujku 2019. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka.

Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u ožujku 2019. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne minimalne temperature zraka.
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2019. godine opisane su dominantnom kategorijom toplo dok je šire područje Zagreba i Bjelovara te dio južnog Jadrana svrstano u kategoriju vrlo toplo.
ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA OŽUJAK 2019.

Analiza količina oborine za ožujak 2019. koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine bile ispod višegodišnjeg prosjeka izuzevši postaju Senj gdje je bila jednaka prosjeku. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za ožujak 2019. godine nalaze u rasponu od 18 % višegodišnjeg prosjeka u Osijeku (8,4 mm) do 100 % tog prosjeka u Senju (86,2 mm).


Oborinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (dio sjevernog i južnog Jadrana, dio sjevernog Velebita, šire područje Knina te dio središnje i istočne Hrvatskre), vrlo sušno (šire područje Bjelovara i dio istočne Hrvatske) i normalno (preostali dio Hrvatske). (DHMZ)

Josip Filipović

Rođen 08.08.1982., u Gospiću. Osnovnu te Srednju ekonomsku školu završio u Otočcu, studirao u Rijeci, usavršavao se u inozemstvu. Radi u znanosti.