Tagged: drava

VODOSTAJI U OPADANJU, VODENI VAL PROŠAO HRVATSKU, REDOVNE ILI IZVANREDNE MJERE I DALJE NA SNAZI

VODOSTAJI U OPADANJU, VODENI VAL PROŠAO HRVATSKU, REDOVNE ILI IZVANREDNE MJERE I DALJE NA SNAZI

Glavnina vodenog vala na Dunavu napustila je Hrvatsku pa je većina vodostaja na Dravi i Dunavu u opadanju ili stagnaciji.