Rijetko viđena pojava večeras iznad sjevernog Jadrana | Noktilucentni oblak

Noćni svijetleći oblak, svjetleći noćni oblak ili noktilucentni oblak (međunarodna kratica NLC) je najviši oblak na Zemlji. Pojavljuje se u...