Težinski valovi | Subota donosi rijedak meteorološki poremećaj

Na meteorološkim kartama proteklih dana može se primijetiti neobičnu “rebrastu” prognozu tlaka zraka, temperature zraka na 850 hPa, a slično...