Na snagu stupio novi Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

DHMZ, 16. 7. 2019. – Nakon 40 godina Republika Hrvatska je dobila novi Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti koji je Hrvatski sabor...